Ekstremsport følger ishockey og amerikansk fotball på hjernerystelsesstatistikken.

Selvmordet til BMX legenden Dave Mirra i 2016 har tvunget frem ny og opphetet debatt om hodeskader. Mange ekstremsportsutøvere, men også vanlige ungdommer i alpinbakken som tøyer grenser er i faresonen for permanente nevrologiske plager grunnet gjentatte slag mot hodet.

Selvmordsraten er tre ganger høyere hos de som har vært utsatt for en hjernerystelse. Andre symptomer kan være ukontrollerte humørsvingninger, angst, depresjoner og sinneutbrudd, eller lys- og lydoverfølsomhet, utmattelse, nedsatt konsentrasjon og hukommelsestap. Symptomer som hodepine, svimmelhet og nedsatt balanse er også vanlige.

Den historisk litt bohemaktige og tilbakelente holdningen innen ekstremsport har nok gjort at langtidsundersøkelser av hodeskader ikke har blitt fokusert på i samme grad som i kontaktsport.

Fra amerikansk fotball har vi lært at CTE, kronisk traumatisk encepalopati, er en degenerativ hjerneskade forårsaket av gjentatte hodeskader som fører til signifikante problemer sener i livet. Obduksjon av hjernene til 94 tidligere amerikanske fotballproffer viste at 90 av dem hadde slike kroniske plager.

Man trenger ikke å ha hatt en total hjernerystelse for å skade hjernen. Selv om de beste hjelmene forhindrer kraniebrudd, gir de lite beskyttelse for hjernen når den kollidere mot innsiden av skallebenet etter et fall på big-air, i halfpipen eller når man går hodestups i asfalten fra sykkel eller skateboard.

Akselerasjon/deselerasjon, vridning, rotasjon og skader på nakke, rygg og balanseorgan påvirker hjernen og nervesystemets funksjon betydelig.

BMX

En studie som analyserte hvorfor pasienter/skadede oppsøkte akuttmottaket i løpet av en 10-års periode, viste en betydelig økning i hjernerystelser fra terreng- og utforsykling, snøbrett, kiting og jibbing, hvor snowboard viste den høyeste forekomsten.

De kraftigste hjernerystelsene hvor man mister bevisstheten og får tydelige symptomer er det lett å forstå er uheldige for hjernen, men de mindre småskadene som man utsettes for mye hyppigere kan på sikt være mer skadelige. Dette fokuseres det mindre på. Disse småskadene vil ikke bare gradvis skade hjernen, de kan potensielt også skape betennelsesreaksjoner som igjen forårsaker produksjonen av proteinstrukturer i hjernen som vi forbinder med Alzheimers sykdom.

Ta kontakt på Tlf  22 36 00 00 eller mail til post@fnsenter.no om du lurer på om vi kan hjelpe deg.