Kan det å være fastlåst i “Fight or flight” skade helsen din?

Når noe farlig skjer eller når vi blir stresset går kroppen inn i “fight-flight” respons. Stresshormoner blir da pumpet ut, blodtrykket stiger, pulsen øker og blod blir dirigert vekk fra indre organer til musklene. Kroppen er klar til kamp. Når den stressende situasjonen er over vil en velfungerende kropp sprette tilbake og kroppsfunksjonene normaliseres.

Dessverre er mange av oss låst fast i denne “fight-flight” tilstanden. Dette er spesielt ille hos de som sliter med kroniske helseplager eller nevrologiske utfordringen som etterdønninger etter hjernerystelse, da plagene deres i seg selv er en stressfaktor og forsterker en ond sirkel.

Den delen av nervesystemet som styrer stressresponsen er en del av det autonome nervesystemet altså den ikke-viljestyrte delen av nervesystemet. Denne delen kan enkelt forklares med gassen og bremsen på en bil.

Gassen – fight flight – kalles sympatikus
Bremsen- hvile – fordøye- kalles parasympatikus

Når du havner i en liv- eller dødsituasjon er det bra at disse prosessene ikke er viljestyrte, men at de heller starter selv før du er bevist faren. Det er også viktig at funksjoner som fordøyelse og reproduksjon kobles ut, slik at alt kroppen har av energi kan gå til å holde deg i live. Når du er trygg kan parasympatikus igjen slå inn og kroppen kan gå tilbake til fordøying og reparasjon.

Problemet i den moderne verden er at alt for mange av oss kjører på høygir, hvor vi føler oss konstant angrepet og overstresset. Dette gjør at vi blir værende i sympatikus noe som kan skape en kronisk “fight-flight” tilværelse. Nervesystemet har en fantastisk evne til å lære, men dessverre kan det også lære uønsdet ting. Jo mer du er i “fight-flight” jo flinkere og mer effektivt blir du til å stresse.

Tegn på at du er låst i «fight-flight» kan være, søvnproblemer, angst, blodsukkerproblemer (selv med et godt kontrollert kosthold), seksuelle problemer, mage-/tarm-plager(lekk/tarm), utmattelse, “brain fog”, blir fort syk og har kroniske smerter. Det opplagte førstesteget for å komme seg ut av denne onde sirkelen er å ta tyren ved hornene. Hva er hovedårsaken til stresset?. Det kan være jobb og det kan være kosthold, eller det kan være kroniske betennelsesreaksjoner og udiagnostisert autoimmunitet.

Innen funksjonellnevrologi ser man på alle områder som kan hjelpe med å nedregulere sympatikus stress. Noen ganger kan årsaken være så enkel som å fjerne noen matvarer man reagerer på (hvor gluten er den mest vanlige). Andre ganger må en grundig nevrologisk evaluering til for å kartlegge områder i nervesystemet som trenger rehabilitering. Som oftest er det flere faktorer som spiller inn.