Tåler hjernen din en hjernerystelse?

Hjernehelsen før en hodeskade er helt avgjørende. Om hjernehelsen er dårlig før en skade vil konsekvensen kunne være betydelig verre enn om den er god.

Forskere kaller dette “diminished brain resilience” eller nedsatt hjerne-motstandskraft. Dette betyr at hjernens generelle helse og motstandskraft mot skader eller immunologiske påkjenninger er nedsatt. Dette kan forklare hvorfor en person spretter tilbake etter en tilsynelatende kraftig hjernerystelse uten problemer mens en annen ved selv små skader får store fysiske og psykiske plager.

Faktorer som kan minske hjernes motstandskraft er “fast food”, for mye raffinert sukker, lite grønnsaker i kosten, blodsukkersvingninger, matallergier/sensitiviteter, hormonell ubalanse, søvnproblemer, høyt stressnivå, lavt aktivitetsnivå og mange flere. Stort sett de klassiske livsstilsutfordringene. Vi har i alle år sett med skrekk på USAs helseskadelige livsstil, men forskningen viser at vi her i Norge er på god vei til å etterape USA på de fleste av deres livsstilsvalg. Denne livsstilen er brutal mot hjernen og nervesystemet og gjør oss mye mindre motstandsdyktige ved påkjenninger som skade og stress.

Livsstilsendringer som anti-inflammatorisk diett, opprettholdelse av god tarmflora (microbiome), stressmestring og variert fysisk aktivitet vil gjøre deg mer motstandsdyktig mot skader og ikke minst øke sjansen for rask leging ved eventuelle uhell.

En funksjonellnevrologisk undersøkelse er en god måte å identifisere og styrke områdene i nervesystemet som er mest utsatt. Vi ser på sammenhengen mellom betennelsesreaksjoner, immunologiske påkjenninger, tarmsystemets funksjon, kostholdsutfordringer og hvordan disse påvirker kroppen generelt og nervesystemet spesielt. Du trenger ikke være syk for å ha nytte av en funksjonellnevrologisk evaluering.
Følg med på neste blogg hvor vi går igjennom noen av de mest vanlige undersøkelsene vi gjør.