Funksjonellnevrologi for ekstremsportutøvere.

Den sørgeligste myten innen idrettsverdenen er at det ikke finnes noen annen behandling for hodeskader/hjernerystelser enn hvile. Mange ekstremsportsutøvere vet at dette er langt fra sannheten. Mange av dem har opplevd at funksjonellnevrologisk behandling har hjulpet dem tilbake til idretten og livet, selv etter alvorlige skader.
Ikke bare har vi mengder av pasienthistorier som har opplevd dette, men det finnes også studier som bekrefter den positive sammenhengen mellom reduksjonen av betennelsesreaksjoner fra hjernerystelse og påfølgende nevrologisk rehabilitering.
Slag eller skader til hodet skaper betennelsesreaksjoner i hjernen. Denne betennelsen kan ofte vedvare og forårsake kontinuerlig og økende skader på nervesystemet, som en sakte brennende ild.
Noen mennesker lider mer enn andre av slike traumer, helt avhengig av kroppen og nervesystemets tidligere funksjon. Faktorer som kan påvirke motstandskraften er kosthold, hormonforstyrrelser, blodsukkerreguleringen, kroniske betennelsesreaksjoner, stressnivå, og tidligere hodeskader.
Ved hjelp av diagnostisk verktøy utføres en grundig undersøkelse av nervesystemet. Dette leder til løsninger som spisser seg inn på områder i hjernen med nedsatt funksjonalitet.
En slik evaluering åpner for spesifikk rehabilitering og støttende ernæringsråd, sydd sammen for å trene de områdene i nervesystemet som er påvirket.
I stedet for å gi pasifiserende behandling for hjernerystelser er det bedre å evaluere nervesystemets funksjon. Ved raskt å få vurdert hjernens påvirkning etter en hjernerystelse og komme raskt i gang med rehabilitering, vil man raskere komme tilbake til aktivitet og drastisk redusere faren for komplikasjoner i framtiden.
Om man velger å fortsette med ekstremsport etter en hjernerystelse er et individuelt anliggende.
En nevrologisk evaluering før skade og en oppfølging gjennom sesongen kan minske sjansen for varige nevrologiske skader. En livsstil som inkluderer riktig ernæring, stressmestring og hvile vil gi hjernen de beste forutsetninger til å motstå en trøkk.