Adferdsproblemer

Ca 5 % av barn og ungdom sliter med en form for adferdsvansker. Ca 50% av barn med slike plager har fortsatt vansker som ungdom. Det er derfor svært viktig å gi barn, unge og familier hjelp som kan forhindre eller begrense utviklingen av adferdsvansker. Måten vi angriper denne typen utfordringer på er at vi evaluerer nervesystemet og prøver å finne områder som ikke fungerer optimalt. Vi jobber ut ifra en teori om at av en eller annen grunn har deler av hjernen til disse barna ikke utviklet seg/modnet riktig og eventuell svakhet eller umodenhet vedvarer. Ved å finne disse områdene, gi tilrettelagte øvelser og behandling spesifikt for akkurat dette barnet, kan vi skape en nevrologisk balanse og vekst som ofte minsker plagene forbundet med denne type lidelse.

Adferdsproblemer, konsentrasjonsvansker, dysleksi har ofte en sammenheng med at primitiv refleks henger igjen fra da de var spedbarn, dette er noe av det vi undersøker hos denne gruppen pasienter.

Kontakt oss gjerne på Post@fnsenter.no eller ring klinikken på tlf: 22360000 for mer informasjon og eventuelle spørsmål.