Tåler hjernen din en hjernerystelse?

Hjernehelsen før en hodeskade er helt avgjørende. Om hjernehelsen er dårlig før en skade vil konsekvensen kunne være betydelig verre enn om den er god.

Forskere kaller dette “diminished brain resilience” eller nedsatt hjerne-motstandskraft. Dette betyr at hjernens generelle helse og motstandskraft mot skader eller immunologiske påkjenninger er nedsatt. Dette kan forklare hvorfor en person spretter tilbake etter en tilsynelatende kraftig hjernerystelse uten problemer mens en annen ved selv små skader får store fysiske og psykiske plager. Fortsett å lese «Tåler hjernen din en hjernerystelse?»

Når alle “nesten-hjernerystelsene” summeres får vi en skadet hjerne!

 

Du trenger ikke å ha hatt en hjernerystelse eller fått diagnosen postcommotiosyndrom for å ha nedsatt funksjonalitet i hjernen. Små gjentatte slag og skader mot hodet påvirker hjernen. Dette kan være f.eks. fall, bilulykker, whiplash, taklinger, stå for nær en eksplosjon, falle rett på baken eller få en fotball i hodet – alt dette kan irritere hjernevev. Selv om ikke hodet er direkte truffet kan dytt eller rykk påført kroppen forårsake at hjernen får seg en smell inne i hodeskallen med påfølgende skade. Fortsett å lese «Når alle “nesten-hjernerystelsene” summeres får vi en skadet hjerne!»

Kan det å være fastlåst i “Fight or flight” skade helsen din?

Når noe farlig skjer eller når vi blir stresset går kroppen inn i “fight-flight” respons. Stresshormoner blir da pumpet ut, blodtrykket stiger, pulsen øker og blod blir dirigert vekk fra indre organer til musklene. Kroppen er klar til kamp. Når den stressende situasjonen er over vil en velfungerende kropp sprette tilbake og kroppsfunksjonene normaliseres.

Fortsett å lese «Kan det å være fastlåst i “Fight or flight” skade helsen din?»