Dysleksi

Opp mot 10% av Norges befolkning sliter med spesifikke lese- og skrivevansker. Så mange som 3 barn og unge i hver klasse har dette problemet. I tillegg har ca. 5% spesifikke matematikkvansker kalt dyskalkuli. Vi bruker et opptreningsverktøy kalt Interactive Metronome på mange av disse pasientene. Se www.interactivemetronome.com

Dette er et verktøy som sammen med generell nevrologisk rehabilitering kan gi gode resultater spesielt på denne typen plager. Målet er å gjenopprette riktig temporal timing, dvs. trene opp hjernen til å sette inn nerveimpulsene til helt rett tid. Forskningen viser at ved å øke den mentale treffsikkerheten vil områder i hjernen som har hatt utfordringer styrkes og betydelig bedring i lese-, skrive- og mattekunnskap oppnås.

Adferdsproblemer, konsentrasjonsvansker, dysleksi har ofte en sammenheng med at primitiv refleks henger igjen fra da de var spedbarn, dette er noe av det vi undersøker hos denne gruppen pasienter.

Kontakt oss gjerne på Post@fnsenter.no eller ring klinikken på tlf: 22360000 for mer informasjon og eventuelle spørsmål.