Hjernerystelse / Post commotio

På grunn av dårlig forståelse for hva en hjernerystelse eller er, hva som skal til for å få en hjernerystelse, graden av alvorlighet og følgetilstander etter skaden, er det vanskelig å komme opp med konkrete tall på hvor mange som rammes av hjernerystelse eller post commotio i Norge. Det antas å være et sted mellom 50 000 til 100 000 tilfeller i året. Et av hovedpunktene på hvorfor denne skaden er så vanskelig å forstå er at et utrent øye oppfatter pasienten som frisk. Med andre ord, i de fleste tilfellene er det ingen tydelige visuelle skader som kutt, brudd, hjerneblødning eller andre radiologiske funn på verken MR eller CT. Grunnen til dette er at hjernerystelse er klassifisert som en mild traumatisk hjerneskade. Det vil si at skaden er mer fysiologisk (ofte ingen synlig skade, men nedsatt funksjonalitet i ulike deler av hjernen) sammenlignet med anatomisk (som for eksempel beinbrudd, kuttskader osv). fysiologiske endringer i hjernen kan føre til symptomer som dobbeltsyn, smerte bak øynene, svimmelhet, tretthet, dårlig balanse med mer. Våre behandlere har dedikert utallige timer og etterutdannelse for å forstå denne skaden for dermed å kunne hjelpe pasienter med hjernerystelse eller post commotio.

Kontakt oss gjerne på Post@fnsenter.no eller ring klinikken på tlf: 22360000 for mer informasjon og eventuelle spørsmål.