Konsentrasjonsvansker

Noen elever har i større eller mindre grad problemer med å konsentrere seg i enkelte fag på skolen. Andre har større utfordringer som gir problemer som også kan påvirker omgivelsene og kan utvikle seg til mer åpenbare adferdsvansker. Det finnes forskjellige modeller som brukes til å forklare årsaken til oppmerksomhets- og konsentrasjonsvansker. Alt fra medfødte/genetiske årsaker til tilegnede svakheter grunnet mangelfullt kosthold og/eller motorisk feilutvikling. Vi ser på hvordan hjernen modnes og hvordan mangelfull utvikling påvirker konsentrasjon.

Adferdsproblemer, konsentrasjonsvansker, dysleksi har ofte en sammenheng med at primitiv refleks henger igjen fra da de var spedbarn, dette er noe av det vi undersøker hos denne gruppen pasienter.

Kontakt oss gjerne på Post@fnsenter.no eller ring klinikken på tlf: 22360000 for mer informasjon og eventuelle spørsmål.