Nedsatt motorisk utvikling

I følge en artikkel i Tidsskriftet Den Norske Legeforening av mars 2018 kan vi lese at «Motorisk kompetanse er viktig for barn både når det gjelder generelt selvbilde, popularitet og status blant andre barn og ikke minst for å kunne mestre praktiske oppgaver i hverdagen. Undersøkelser viser at 6-10 % av norske barn i alderen 7-10 år har motoriske problemer.» Videre kan vi lese «Motoriske problemer er ikke noe som forsvinner av seg selv. Uten noen form for intervensjon vil de fleste fortsette å ha slike problemer. Nyere forskning viser at barn med motoriske problemer er mindre fysisk aktive enn andre. Sett i et videre helsemessig perspektiv er dette en faktor som kan føre til alvorlige konsekvenser for barnet.» Vi bruker forskjellige verktøy for å evaluere pasienten motorisk. Vi ser på grovmotorikk, finmotorikk og generell balanse og setter sammen et behandlings-/opptreningsprogram spesifikt for individets utfordringer. Vi bruker objektive analyser som evaluering og kan bruke dataene til å monitorere framgang.

Kontakt oss gjerne på Post@fnsenter.no eller ring klinikken på tlf: 22360000 for mer informasjon og eventuelle spørsmål.