Perifere nerveskader

Nerveskader kan grovt sett deles inn i to kategorier:

1. Mononevropati – hvor én nerve er involvert.

2. Polynevropati – hvor flere nerver er involvert.

Mononevropati kommer som regel av en eller annen form for kompresjon eller skade på en nerve. Dette kan være fra en skade eller irritasjon f.eks i ryggen eller i områder hvor nerver går mellom muskler eller over ledd. Plagene kan gi symptomer som prikking, nummenhet eller smerter.

Polynevropati har som regel en systemisk årsak. Med dette menes at det skyldes forandringer som påvirker hele kroppen. Den vanligste årsaken er komplikasjoner etter flere år med diabetes. Andre kan være som et resultat av for eksempel mangel på B-vitaminer.

I begge tilfellene kreves det noe «detektivarbeid» for å finne årsak og område. Etter at skaden er lokalisert og årsak bestemt vil spesifikk opptrening iverksettes for å få nerven(e) til å fungere igjen.

Vi bruker ofte et verktøy som sender små elektriske impulser igjennom nerven for skånsomt og gradvis bygge opp nerven(e)s kommunikasjonsevne.

Kontakt oss gjerne på Post@fnsenter.no eller ring klinikken på tlf: 22360000 for mer informasjon og eventuelle spørsmål.